De organisatie

Onze vereniging heeft ongeveer 300 leden en een mooie thuislocatie met de Oerthebaan. Binnen de club zijn vrijwilligers opgestaan die alles in goede banen leiden.

Bestuur

Het bestuur geeft de dagelijkse leiding aan de vereniging en is verantwoordelijk voor de organisatie. De leden worden benoemd door de Algemene Leden Vergadering (ALV) welke minimaal 1 keer per jaar bijeenkomt.

Voorzitter Stephan Nijs (aftredend)
Prins Mauritshof 38
8332 GB Steenwijk
0521-853545 voorzitter@start78.nl
Secretaris Corien Zwerver
p/a Postbus 143
8330 AC STEENWIJK
06-51615157 secretaris@start78.nl
Penningmeester  Liselotte Smit
Oostwijkstraat 95a
8331 EC Steenwijk
0521-344909 penningmeester@start78.nl
Coördinator wedstrijdzaken Rene Sturre
Slingerbos 26
8331 DS Steenwijk
0521-520787 renesturre@online.nl
Coördinator baanatletiek Gerdo van Dalen
Tukseweg 41
8331 LA Steenwijk
06-52092654 gerdovandalen@hotmail.com
Coördinator hardlopen  Peter Visser (aftredend)
De Braambrink 17
8378 JM Paasloo
0561-452938 visser.ph@home.nl
Coördinator Wegwerkers  Chris Pols
Molenweg 37
8355 AS Giethoorn
0521-360575 cpols50@hotmail.com

Administratie

Ledenadministratie Arnold Broek
De Klim 10
8343 XP Zuidveen
0521-852506 ledenadministratie@start78.nl
Contributieadministratie Hans Spitzen
Beulakerweg 117
8355 AE Giethoorn
0521-360322 hspitzen@hetnet.nl

Trainers

Trainers baanatletiek
Gerdo van Dalen 06-52092654 gerdovandalen@hotmail.com
Ina Gerding 06-20328129 inagerding61@gmail.com
Josiene van der Woude 06-82003093 josientjeee@hotmail.com
Marchel Tissingh 0521-512266 m.tissingh@planet.nl
Mark Harmsma 06-43474138 markh@hotmail.nl
Harry Jorritsma 06-44290553 harry.jorritsma@lichtlopen.nl
Jolanda de Vries 06-41030693 jolanda.de.vries@gmx.net
Trainers wegatletiek en recreatielopers
Freddie Bouma 06-53711387 boumafreddie@gmail.com
Jebbe Westerbeek 06-24917943 j.westerbeek@home.nl
Mariska Lenis 06-46151414 mgw1980@hotmail.com
Peter Visser 0561-452938 visser.ph@home.nl
Sylvia Talen (wandelen) 06-28028270 sylviatalen@home.nl
Thijs van der Vegt 0561-481861 famvegtsnijder@hetnet.nl
Wim van Oosten 0561-616523 wimvanoosten@home.nl
Trainerscoördinatoren
Gerdo van Dalen (Baan) 06-52092654 gerdovandalen@hotmail.com
Peter Visser (Weg) 0561-452938 visser.ph@home.nl

Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC)

WOC-leden (algemeen)
Rob de Jong (voorzitter) 0521-516589 rob-dejong@ziggo.nl
Addy Ritsema (secretaris)
Het Garnizoen 17 8332 GE Steenwijk
0521-515691 janenaddy@hetnet.nl
Annie Nijmeijer (wedstr. secr. baan thuis) 06-12752282 annie-start78@hotmail.com
Ella de Jong (namens bestuur en TO) 0521-516589 ella-dejong@ziggo.nl
Nel Zwerver (juco) 0521-381285 famzwerver@gmail.com
“De wegwerkers” belast met organisatie bos- en wegwedstrijden
Peter van Helsdingen 0521-795054 procvanhelsdingen@gmail.com
Gerdie de Jong 06-51057039 gerdieoegema@live.com
Chris Pols 0521-360575 cpols50@hotmail.com
Maarten van der Werff 06-41519119 maartenvanderwerff@gmail.com
Marja Elslo 06-29427418 m.elslo@live.nl
Materiaalman
Jan Nijmeijer  06-12752282  annie-start78@hotmail.com
Jurycoördinator
Nel Zwerver 0521-381285 famzwerver@gmail.com
Cursuscoördinator
Nel Zwerver 0521-381285 famzwerver@gmail.com
Wedstrijdsecretariaat
Thuiswedstrijden baan
Annie Nijmeijer
De Hornlanden 40
8375 GL Oldemarkt
06-12752282 annie-start78@hotmail.com
Uitwedstrijden
Janet Stuiver
Boergrup 17
8385 GL Vledderveen
0521-381132 pjstuiver1@ziggo.nl

Sponsor / advertentiecommissie

Peter Bruinewoud (0521) 516423 p.bruinewoud@planet.nl

Jeugd Activiteiten Commissie (JAC)

Algemeen e-mailadres: jacstart78@gmail.com
Josiene van der Woude Nikki Woudstra
Gerdy Berger Diny Jansen
Peter Hoekstra Gerdo van Dalen
Wilma Kuiper

Accommodatiecommissie

Freddie Bouma (voorzitter + overleg Bestuur) 06-53711387 boumafreddie@gmail.com
Wim van Oosten (algemeen) 0561-616523 wimvanoosten@home.nl
Arjen Guikema (secretaris/bouwtechnisch) 0521-589545 ansarjen@hotmail.com
Rob de Jong (overleg gemeente) 0521-516589 rob-dejong@ziggo.nl
Jan de Lange (installaties, sleutelbeheer) 0521-515095 jan.delange@home.nl
Klaas van der Veen (algemeen) 0527-246871 veenvanderklaas@gmail.com

Kantinecommissie

Freddie Bouma

Reageren is niet mogelijk