Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2017

Beste lid van Start ’78,Graag nodigen we je uit voor de Algemene Ledenvergadering van Start ’78. Deze zal plaats vinden op:

Donderdag 23 maart 2017 om 20.00 uur in de kantine van Start ’78

Op de Algemene Ledenvergadering zijn alle leden (en hun ouders) welkom! De vergadering gaat over het wel en wee van de club en we gaan graag in gesprek met onze leden. Zo leggen we als bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar middels jaarverslagen en een financieel jaarverslag. Verder kijken we vooruit met een (meerjarig-)beleidsplan en de begroting en zal de bestuursverkiezing plaats vinden. Ook dit jaar worden de sportieve prestaties van onze atleten weer in het zonnetjes gezet met de verschillende prestatiebekers en benoemen we de clubvrouw of clubman van het jaar!

Graag tot dan!

Hartelijke groet,

namens het bestuur van Start ’78,

Stephan Nijs, voorzitter

Zie hier voor de agenda en bijlagen van de ALV:
Agenda Algemene Ledenvergadering 2017, verslag Algemene Ledenvergadering 2016, jaarverslagen AV Start ’78, Beleidsplan AV Start ’78

Volg en deel ons op social media

Reageren is niet mogelijk