2e Medaillewedstrijd Steenwijk (1 juni 2018)

2e Medaillewedstrijd op 1 juni 2018 te Steenwijk.

 
Jongens pupillen C        
Hurkhoog        
1 George  Muurling   Start ’78 0.70  
2 Marijn   Weijdema   Start ’78 0.65  
3 Alec Gorte mini Start ’78 0.65  
4 Jelmer  Paulus   Start ’78 0.60  
5 Teun de Vries   Start ’78 0.60  
6 Niek  Huisman   Start ’78 0.50  
  Gijs  Dalstra   Start ’78 nm  
Vortex          
1 Gijs  Dalstra   Start ’78 19.33  
2 Alec Gorte mini Start ’78 17.96  
3 George  Muurling   Start ’78 17.37  
4 Jelmer  Paulus   Start ’78 13.59  
5 Marijn   Weijdema   Start ’78 10.29  
6 Teun de Vries   Start ’78 7.86  
7 Niek  Huisman   Start ’78 7.38  
40m          
  Marijn   Weijdema   Start ’78 7.8  
  Jelmer  Paulus   Start ’78 7.8  
  Gijs  Dalstra   Start ’78 7.8  
  Teun de Vries   Start ’78 7.9  
  George  Muurling   Start ’78 7.9  
  Niek  Huisman   Start ’78 8.9  
  Alec Gorte mini Start ’78 8.9  
ver          
1 Gijs  Dalstra   Start ’78 2.60  
2 Jelmer  Paulus   Start ’78 2.57  
3 Marijn   Weijdema   Start ’78 2.52  
4 Teun de Vries   Start ’78 2.42  
5 George  Muurling   Start ’78 2.34  
6 Niek  Huisman   Start ’78 2.09  
7 Alec Gorte mini Start ’78 1.98  
           
Meisjes pupillen C        
Hurkhoog        
1 Sylve  Hoekstra   Start ’78 0.65  
2 Djura Lubbinge mini Start ’78 0.55  
Vortex          
1 Sylve  Hoekstra   Start ’78 14.55  
2 Djura Lubbinge mini Start ’78 5.43  
40m          
  Djura Lubbinge mini Start ’78 8.3  
  Sylve  Hoekstra   Start ’78 8.3  
ver          
1 Djura Lubbinge mini Start ’78 2.28  
2 Sylve  Hoekstra   Start ’78 2.08  
           
Jongens pupillen B        
Hurkhoog        
1 Noud  Assinck   Start ’78 0.80  
vortex          
1 Noud  Assinck   Start ’78 17.25  
40m          
1 Noud  Assinck   Start ’78 7.3  
ver          
1 Noud  Assinck   Start ’78 3.05  
           
Meisjes pupillen B        
Hurkhoog        
  Philline  Buiter   Start ’78 0.70  
  Robine  Lubbinge   Start ’78 0.70  
vortex          
1 Robine  Lubbinge   Start ’78 14.63  
2 Philline  Buiter   Start ’78 10.71  
40m          
1 Robine  Lubbinge   Start ’78 6.7  
2 Philline  Buiter   Start ’78 7.8  
ver          
1 Robine  Lubbinge   Start ’78 3.00  
2 Philline  Buiter   Start ’78 2.66  
           
Jongens pupillen A        
ver          
1 Tymen  Paulus   Start ’78 3.49  
2 Thijmen  Smit   Start ’78 3.22  
3 Stijn  Weijdema   Start ’78 3.07  
4 Ian  Heite   Start ’78 2.95  
5 Rico  Hassing   Start ’78 2.88  
6 Tim  Duiven   Start ’78 2.79  
7 Thomas van Emst   Start ’78 2.77  
8 Wout ten Veen   Start ’78 2.62  
9 Marijn  Burggraaf   Start ’78 2.51  
10 Thomas van der Molen   Start ’78 2.49  
11 Ruben  Westra   Start ’78 2.42  
Vortex          
1 Tymen  Paulus   Start ’78 26.11  
2 Marijn  Burggraaf   Start ’78 20.47  
3 Rico  Hassing   Start ’78 18.61  
4 Stijn  Weijdema   Start ’78 17.53  
5 Thomas van Emst   Start ’78 15.98  
6 Ian  Heite   Start ’78 15.91  
7 Ruben  Westra   Start ’78 15.75  
8 Thijmen  Smit   Start ’78 15.65  
9 Tim  Duiven   Start ’78 15.54  
10 Wout ten Veen   Start ’78 12.38  
11 Thomas van der Molen   Start ’78 11.43  
60m          
  Stijn  Weijdema   Start ’78 9.9  
  Tymen  Paulus   Start ’78 10.2  
  Ian  Heite   Start ’78 10.3  
  Thijmen  Smit   Start ’78 10.4  
  Rico  Hassing   Start ’78 10.4  
  Tim  Duiven   Start ’78 10.5  
  Ruben  Westra   Start ’78 10.8  
  Thomas van Emst   Start ’78 10.9  
  Marijn  Burggraaf   Start ’78 10.9  
  Wout ten Veen   Start ’78 11.5  
  Thomas van der Molen   Start ’78 12.8  
hoog          
1 Ian  Heite   Start ’78 1.15  
2 Tymen  Paulus   Start ’78 1.10  
3 Thijmen  Smit   Start ’78 1.10  
4 Stijn  Weijdema   Start ’78 1.10  
5 Marijn  Burggraaf   Start ’78 1.00  
6 Thomas van Emst   Start ’78 0.95  
6 Tim  Duiven   Start ’78 0.95  
8 Wout ten Veen   Start ’78 0.90  
9 Thomas van der Molen   Start ’78 0.90  
10 Rico  Hassing   Start ’78 0.90  
11 Ruben  Westra   Start ’78 0.90  
           
Meisjes pupillen A        
ver          
1 Zara   Alblas   Start ’78 2.98  
2 Dana de Haas   Start ’78 2.80  
3 Julie  Bodbijl   Start ’78 2.80  
4 Annelein  Sturre   Start ’78 2.73  
5 Aniek  Wubs   Start ’78 2.59  
6 Ruth  Broer   Start ’78 2.48  
7 Rozemarijn van Emst   Start ’78 2.30  
  Merel  Dalstra   Start ’78 dns  
vortex          
1 Julie  Bodbijl   Start ’78 13.98  
2 Zara   Alblas   Start ’78 13.85  
3 Dana de Haas   Start ’78 13.29  
4 Aniek  Wubs   Start ’78 10.41  
5 Annelein  Sturre   Start ’78 10.36  
6 Rozemarijn van Emst   Start ’78 8.68  
7 Ruth  Broer   Start ’78 6.17  
  Merel  Dalstra   Start ’78 dns  
60m          
1 Zara   Alblas   Start ’78 10.4  
2 Aniek  Wubs   Start ’78 11.0  
3 Dana de Haas   Start ’78 11.2  
4 Annelein  Sturre   Start ’78 11.3  
5 Ruth  Broer   Start ’78 12.0  
6 Julie  Bodbijl   Start ’78 12.1  
7 Rozemarijn van Emst   Start ’78 12.5  
  Merel  Dalstra   Start ’78 dns  
hoog          
1 Dana de Haas   Start ’78 1.10  
2 Merel  Dalstra   Start ’78 1.10  
3 Aniek  Wubs   Start ’78 1.05  
4 Zara   Alblas   Start ’78 1.00  
5 Ruth  Broer   Start ’78 0.95  
6 Annelein  Sturre   Start ’78 0.95  
7 Julie  Bodbijl   Start ’78 0.90  
7 Rozemarijn van Emst   Start ’78 0.90  
           
Jongens junioren D        
80m          
1 Tammo  Deems   Start ’78 11.0  
2 Chris van der Walle   Start ’78 12.2  
3 Kevin de Lange   Start ’78 15.5  
kogel          
1 Chris van der Walle   Start ’78 6.95  
2 Tammo  Deems   Start ’78 6.09  
3 Kevin de Lange   Start ’78 4.58  
1000m          
1 Tammo  Deems   Start ’78 3.37.1  
2 Kevin de Lange   Start ’78 5.32.8  
  Chris van der Walle   Start ’78 dnf  
ver          
1 Tammo  Deems   Start ’78 4.04  
2 Chris van der Walle   Start ’78 3.54  
3 Kevin de Lange   Start ’78 2.35  
           
Meisjes junioren D        
60m          
  Nena  Bosch   Start ’78 9.6  
  Jolein  Weijdema   Start ’78 10.3  
  Nikki  Duiven   Start ’78 10.7  
  Mette  Hamstra   Start ’78 10.7  
  Lisa  Bosscha   Start ’78 11.3  
kogel          
1 Nikki  Duiven   Start ’78 6.91  
2 Nena  Bosch   Start ’78 6.82  
3 Mette  Hamstra   Start ’78 5.38  
4 Jolein  Weijdema   Start ’78 5.37  
5 Lisa  Bosscha   Start ’78 4.18  
1000m          
1 Nikki  Duiven   Start ’78 4.04.2  
2 Mette  Hamstra   Start ’78 4.05.6  
3 Nena  Bosch   Start ’78 4.06.1  
4 Jolein  Weijdema   Start ’78 4.30.6  
5 Lisa  Bosscha   Start ’78 4.48.3  
ver          
1 Nena  Bosch   Start ’78 3.48  
2 Mette  Hamstra   Start ’78 2.98  
3 Nikki  Duiven   Start ’78 2.84  
4 Jolein  Weijdema   Start ’78 2.79  
5 Lisa  Bosscha   Start ’78 2.51  
           
Jongens junioren C        
100m          
1 Lasse  Deems   Start ’78 14.1  
2 Thijmen  Bakker   Start ’78 15.6  
3 Gijs  Bodbijl   Start ’78 16.1  
4 Joshua  Gaal   Start ’78 18.1  
kogel          
1 Gijs  Bodbijl   Start ’78 6.49  
2 Lasse  Deems   Start ’78 6.35  
3 Thijmen  Bakker   Start ’78 5.67  
  Joshua  Gaal   Start ’78 dns  
800m          
1 Thijmen  Bakker   Start ’78 2.53.9  
2 Lasse  Deems   Start ’78 3.12.3  
  Joshua  Gaal   Start ’78 dns  
  Gijs  Bodbijl   Start ’78 dns  
hoog          
1 Lasse  Deems   Start ’78 1.35  
2 Joshua  Gaal   Start ’78 1.30  
3 Gijs  Bodbijl   Start ’78 1.25  
4 Thijmen  Bakker   Start ’78 1.15  
           
Meisjes junioren C        
80m          
1 Meike  Sturre   Start ’78 12.1  
2 Nathalie  vd Meulen   Start ’78 13.1  
kogel          
1 Meike  Sturre   Start ’78 7.54  
2 Nathalie  vd Meulen   Start ’78 5.38  
800m          
1 Nathalie  vd Meulen   Start ’78 3.18.2  
2 Meike  Sturre   Start ’78 3.30.8  
hoog          
1 Meike  Sturre   Start ’78 1.10  
2 Nathalie  vd Meulen   Start ’78 1.00  
           
Jongens junioren B        
100m          
1 Jan Roelof  Veijer   Start ’78 11.6  
2 Stefan de Vries   Start ’78 12.6  
3 Daniël  Huis in ’t Veld   Start ’78 13.3  
hoog          
1 Daniël  Huis in ’t Veld   Start ’78 1.60  
2 Jan Roelof  Veijer   Start ’78 1.50  
800m          
1 Stefan de Vries   Start ’78 2.13.6  
2 Daniël  Huis in ’t Veld   Start ’78 2.40.9  
  Jan Roelof  Veijer   Start ’78 dns  
speer          
1 Daniël  Huis in ’t Veld   Start ’78 14.20  
  Jan Roelof  Veijer   Start ’78 dns  
           
Meisjes junioren B        
100m          
1 Lara  Evers   Start ’78 14.5  
2 Lisanne van de  Meulen   Start ’78 15.4  
kogel          
1 Lisanne van de  Meulen   Start ’78 5.82  
2 Lara  Evers   Start ’78 5.08  
800m          
1 Lisanne van de  Meulen   Start ’78 3.06.9  
2 Lara  Evers   Start ’78 3.09.5  
hoog          
  Lisanne van de  Meulen   Start ’78 1.20  
  Lara  Evers   Start ’78 1.20  
           
Jongens junioren A        
100m          
1 Eric  Stuiver   Start ’78 12.5  
2 Wolter  Nijmeijer   Start ’78 15.2  
hoog          
1 Eric  Stuiver   Start ’78 1.70  
2 Wolter  Nijmeijer   Start ’78 1.30  
800m          
1 Eric  Stuiver   Start ’78 2.50.6  
2 Wolter  Nijmeijer   Start ’78 3.13.9  
speer          
1 Eric  Stuiver   Start ’78 36.29  
2 Wolter  Nijmeijer   Start ’78 27.71  
           
Meisjes junioren A        
100m          
1 Marleen  Postma   Start ’78 15.3  
kogel          
1 Marleen  Postma   Start ’78 6.82  
800m          
1 Marleen  Postma   Start ’78 3.19.1  
hoog          
1 Marleen  Postma   Start ’78 1.20  
           
Mannen Senioren        
100m          
1 Richard  Keizer   Start ’78 13.6  
hoog          
1 Richard  Keizer   Start ’78 1.25  
speer          
1 Richard  Keizer   Start ’78 17.46  
800m          
1 Richard  Keizer   Start ’78 3.27.7  
           
Vrouwen Senioren        
100m          
1 Ryanne  Bekius   Start ’78 15.0  
2 Geesje  Nijmeijer   Start ’78 17.0  
3 Wieke  Nijmeijer   Start ’78 19.5  
kogel          
1 Ryanne  Bekius   Start ’78 9.73  
2 Wieke  Nijmeijer   Start ’78 6.02  
3 Geesje  Nijmeijer   Start ’78 5.65  
800m          
1 Geesje  Nijmeijer   Start ’78 3.12.3  
2 Wieke  Nijmeijer   Start ’78 5.27.6  
  Ryanne  Bekius   Start ’78 dns  
hoog          
1 Ryanne  Bekius   Start ’78 1.30  
2 Geesje  Nijmeijer   Start ’78 1.00  
  Wieke  Nijmeijer   Start ’78 dns  
speer          
1 Ryanne  Bekius   Start ’78 26.22  
           
Mannen Masters        
100m          
1 Roelof Sondaar M55 de Sprinter 15.5  
  Jan Nijmeijer M65 Start ’78 dns  
hoog          
1 Roelof Sondaar M55 de Sprinter 1.05  
  Jan Nijmeijer M65 Start ’78 dns  
speer          
1 Roelof Sondaar M55 de Sprinter 14.66  
2 Jan Nijmeijer M65 Start ’78 12.09  
800m          
1 Roelof Sondaar M55 de Sprinter 2.51.0  
  Jan Nijmeijer M65 Start ’78 dns  
           
           
LA-groep 1500m        
1 Ernst  Kelly Sen. Start ’78 4.48.8  
2 Bob Leentjens M45 Start ’78 4.56.0  
3 Eline  Kelly Sen. Start ’78 5.04.2  
4 Jazlin Ruinemans V40 Start ’78 5.21.5  
5 Freddie Bouma M55 Start ’78 5.22.6  
6 Berry Pees M50 Start ’78 5.38.1  
7 Annemiek Dekker V40 NOP 5.57.6  
8 Sandra Hofstra V40 NOP 6.06.6  
9 Jan Stolker M65 Start ’78 6.21.8  
10 Pascal de Lange M35 Tuk 6.28.1  
11 Wilma van Galen V55 Start ’78 6.30.0+  
12 Louise Munsterman V35 Start ’78 6.33.3  
13 Jan Vis M70 Start ’78 7.20.3  

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.