Algemene Ledenvergadering (ALV 2016)

Wanneer:
24 maart 2016 @ 20:00 – 22:00
2016-03-24T20:00:00+01:00
2016-03-24T22:00:00+01:00
Waar:
Start'78 - Oerthebaan
Middenweg 22
8332 CZ Steenwijk
Nederland

Het bestuur nodigt de ereleden, de leden van verdienste, de leden, de jeugdleden en de
ouders van jeugdleden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van Start’78
op donderdag 24 maart 2016, aanvang 20.00 uur *).

AGENDA

1. Opening

2. Uitreiking Prestatiebekers & huldiging bijzondere prestaties

 • Rob de Jong Beker – Junioren C & D
 • Frans Ruczynski Beker – Junioren A & B
 • De Lange Jan Trofee – Senioren
 • Postema Beker – Masters
 • Folkert Braad Beker – Pupillen A & B1

3. Ingekomen stukken en Mededelingen

Foto’s op social media:
Het is onvermijdelijk dat er foto’s van atleten op social media geplaatst worden. Start’78 hanteert hiervoor het volgende protocol voor de haar beheerde media en de onder haar verantwoordelijkheid functionerende functionarissen. Gebruik van social media is vanzelfsprekend. De vorm en toon waarmee we dit doen getuigd
van de bij AV Start’78 normale fatsoensnormen. Taggen van personen op foto’s gebeurd alleen als hiervoor instemming is, hier wordt terughoudend mee omgegaan. De wens om foto’s van specifieke personen niet te publiceren wordt zoveel mogelijk gerespecteerd. Iedereen kan verzoeken om foto’s per direct te verwijderen.

4. Verslag van de ledenvergadering van 2015.
Het verslag van de ledenvergadering van 2015 kunt u lezen op hier downloaden en lezen. Er is een beperkt aantal verslagen ter inzage aanwezig.

5. Vaststellen van de Jaarverslagen 2015
De jaarverslagen van 2015 kunt u lezen op www.start78.nl. Er is een beperkt aantal verslagen ter inzage aanwezig.
Bekijk de verslagen van de commissies hier…

PAUZE

6. Verslag van de Kascontrolecommissie
Leden:

 • Ruud van Brevoort
 • Peter Mulder
 • Reserve: ??

7. Benoeming van de Kascommissie

8. Financieel Verslag Boekjaar 2015
Het financieel verslag 2015 kan via de email worden opgevraagd voor belangstellende leden.
(email: penningmeester@start78.nl)

9. Begroting Boekjaar 2016
De begroting 2016 kan via de mail worden opgevraagd voor belangstellende leden.
(email: penningmeester@start78.nl)

10. Dankwoord vrijwilligers

11. Verkiezing Clubman / Clubvrouw van het jaar 2015
Het bestuur heeft zich gebogen over een kandidaat die deze eretitel één jaar lang
mag dragen. Talrijke kandidaten, de club is gelukkig rijk bedeeld met waardevolle
leden, zijn de revue gepasseerd. Uiteindelijk is door het bestuur de knoop doorgehakt. En het is niet
de eerste de beste die zij aan de Ledenvergadering wil voordragen als Clubman / Clubvrouw 2015,
namelijk…………………………..!

12. Bestuursverkiezing

Aftredend

 • Ella de Jong, Bestuurslid wedstrijdzaken.
 • Aftredend – William Bos, Penningmeester.

Aantredend:

 • Het bestuur draagt Corien Zwerver voor als Secretaris,
 • Gerdo van Dalen als Bestuurslid technische zaken baan,
 • René Sturre als Bestuurslid wedstrijdzaken
 • Chris Pols als Bestuurslid wegwerkers.
 • Het bestuur is nog op zoek naar een Penningmeester.

Rooster van aan- en aftreden:

 • Voorzitter : Stephan Nijs aantredend 2014, aftredend 2017
 • Penningmeester : William Bos aantredend 2013, aftredend 2016
 • Secretaris : Vacant aantredend 2015, aftredend 2018
 • Bestuurslid wedstrijdzaken : Ella de Jong aantredend 2013, aftredend 2016
 • Bestuurslid wegwerkers : Vacant aantredend 2015, aftredend 2018
 • Bestuurslid techn zaken weg : Peter Visser aantredend 2014, aftredend 2017
 • Bestuurslid techn zaken baan : Vacant aantredend 2015, aftredend 2018

13. Rondvraag
14. Sluiting

*) Het bestuur heeft zich bij het vaststellen van de datum voor de ALV zich niet gerealiseerd dat dit samenvalt met “Witte Donderdag”. Het bestuur heeft er alle begrip voor als leden zich wegens geloofsovertuiging afmelden voor de ALV en kerkbezoek voor laten gaan.

Volg en deel ons op social media

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.