Vertrouwenscontactpersoon (VCP) bij Start78

VERTROUWENSCONTACTPERSOON.

Wij willen een sportvereniging zijn waar iedereen zich veilig en welkom voelt. Toch kan het gebeuren dat iemand dat anders ervaart. Dit is ongewenst gedrag en dat willen we stoppen. Als jij ongewenst gedrag ervaart, willen wij dat als club weten zodat we jou daarbij kunnen ondersteunen.

Er zijn verschillende vormen van ongewenst gedrag, waaronder pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, bedreiging en gewelddadig gedrag. Maar je kunt ook problemen ervaren waardoor je niet kunt zijn wie je bent, of je kunt je buitengesloten voelen.

Je kunt zelf met ongewenst gedrag te maken krijgen, maar je kunt het ook bij iemand anders zien gebeuren. Ook dan, bijvoorbeeld als coach, trainer, begeleider, medesporter of ouder, vragen we je om contact te leggen met onze Vertrouwenscontactpersoon (VCP). Bij een vermoeden van seksuele intimidatie zijn coaches, trainers en begeleiders zelfs verplicht om dit te doen.

WAT DOET DE VCP?

De VCP zal naar jouw verhaal luisteren en samen met jou kijken wat verdere stappen kunnen zijn. Soms is iets op te lossen binnen de vereniging en in sommige gevallen is het verstandig om er andere deskundigen bij te betrekken. Dit zal altijd in overleg met de melder gebeuren. De VCP zal de melding ook bij het bestuur neerleggen – als de melder dit wil, dan gebeurt dit geheel anoniem. De VCP is onafhankelijk.

WIE IS DE VCP VAN START&*?

Judith de Jong is de vertrouwenscontactpersoon bij Start78, Judith is in het dagelijks leven buurtmaatschappelijk werker bij Sociaal Werk de Kop. Via het e-mailadres vcp@sociaalwerkdekop.nl kun je contact leggen met de VCP. De VCP neemt dan zo snel mogelijk contact met je op.

Let op: het e-mailadres is uitsluitend bedoeld om een afspraak te maken, niet om al te melden waar het over gaat.

Reacties zijn gesloten.