Vertrouwenspersonen (seksuele intimidatie) bij Start ‘78

Start ’78 heeft reeds jaren geleden twee vertrouwenspersonen aangesteld. Dit zijn mensen die je in kunt schakelen indien je het vermoeden hebt dat er sprake is van seksuele intimidatie. Dit willen we graag onder de aandacht brengen. Niet omdat er tekenen zijn dat dit soort intimidatie bij onze vereniging plaatsvindt, maar omdat Start ’78 werkt en wilt blijven werken aan kwaliteitsverbetering in de sport door het bevorderen van een veilig sportklimaat en een goede begeleiding.

Deze vertrouwenspersonen zijn:

  • Nel Zwerver,   tel 0521 – 381 285
  • Addy Ritsema,   tel 0521 – 515 691

Wat doen deze vertrouwenspersonen?

  • Luisteren naar klachten en problemen;
  • Nagaan of bemiddeling of informele afhandeling van de klacht wenselijk is;
  • In samenspraak met de hulpvrager bepalen van de te ondernemen stappen;
  • Eventuele doorverwijzing naar hulpverlening;
  • Ondersteunen van de klager bij het indienen van een klacht bij het bevoegde gezag of bij het doen van aangifte bij justitie;
  • Nazorg verlenen.

Onze vertrouwenspersonen behandelen alle informatie strikt vertrouwelijk. Alle stappen worden in samenspraak bepaald: de vertrouwenspersoon doet niets dat het slachtoffer niet wil. Het is dus ook mogelijk dat er alleen wordt gepraat en verder niets. Indien gewenst kan er contact worden opgenomen met een vertrouwenspersoon van buiten de vereniging. Indien een slachtoffer behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek buiten de eigen vereniging, kan hij of zij ten eerste contact opnemen met de SOS Telefonische Hulpdiensten (0900- 2025590) of met de Kindertelefoon (0800 – 0432). Hier wordt naar jouw verhaal geluisterd en meegedacht over mogelijke oplossingen. Indien gezamenlijk tot de conclusie wordt gekomen dat verdere advisering gewenst is, dan kan verwijzing plaatsvinden naar een sportvertrouwenspersoon of naar een reguliere instantie in de woonomgeving. Informatie waarom je altijd melding moet maken van (vermoedens van) seksuele intimidatie en de geldende gedragsregels vindt je hier.

Reacties zijn gesloten.