Contributie

De contributie bestaat uit 2 verplichte onderdelen, te weten de verenigingscontributie en de afdracht aan de Atletiekunie. Wil je deelnemen aan officiële wedstrijden van de Atletiekunie dan is een wedstrijdlicentie ook verplicht.

Start’78 leden hebben geen beperkingen met betrekking tot welke trainingen of hoeveel trainingen ze volgen per week. Zo is het voor baanatleten mogelijk om aan te sluiten bij de loopgroepen of visa versa. Dit alles zonder extra kosten. Alle trainingen worden door gediplomeerde trainers gegeven.

De afdracht aan de Atletiekunie wordt jaarlijks aan het begin van het kalenderjaar geïnd. De contributie van Start’78 wordt per kwartaal geïnd. Hieronder vind je de contributiebedragen van dit moment.

 

Afdracht Atletiekunie (jaarbedrag, verplicht, bedragen 2023) Geboortejaar Bedrag
basiscontributie pupillen en mini-pupillen 2012 en later € 16,45
basiscontributie junioren 2004-2011 € 17,35
basiscontributie senioren/masters 2003 en eerder € 18,80
basiscontributie recreanten/overigen 2003 en eerder € 18,80
basiscontributie sportieve wandelaars 2003 en eerder € 18,80
Wedstrijdlicentie Atletiekunie (jaarbedrag 2023)
wedstrijdlicentie pupillen (verplicht) 2012 en later   € 8,90
wedstrijdlicentie junioren (verplicht) 2004-2011 € 15,85
wedstrijdlicentie senioren/masters (optioneel) 2003 en eerder € 25,35
Contributie Start ’78 (kwartaalbedrag, verplicht, bedragen per 1 april 2023)
contributie mini-pupillen 2016 en later € 22,75
contributie pupillen B/C 2014-2015 € 26,90
contributie pupillen A 2012-2013 € 28,70
contributie junioren C/D 2008-2011 € 33,75
contributie junioren A/B 2004-2007 € 38,65
contributie senioren/masters/trimleden 2003 en eerder € 50,30
contributie sportief wandelen 2003 en eerder € 24,00

 

  • De leeftijdsindeling is geldig vanaf 1 november 2022
  • Een wedstrijdlicentie is voor jeugdleden verplicht, voor volwassenen optioneel en voor sportief wandelen niet van toepassing.
  • Bij een gezin met drie of meer volledig contributie betalende leden geldt een korting van 20% op de verenigings-contributie.
  • Voor studenten (uitwonend) geldt een speciaal tarief van € 65,40 per jaar exclusief afdracht Atletiekunie en exclusief wedstrijdlicentie. Als je hier voor in aanmerking wilt komen dan moet je een bewijs van scholing kunnen overleggen.
  • Ingeval van verhindering voor de trainingen door ziekte, blessures, zwangerschap of anders, kan je een verzoek doen bij de contributieadministrateur voor tijdelijke stopzetting van de contributie. Bij een positieve beoordeling zal de stopzetting ingaan vanaf het eerste volledige kwartaal na de datum van het verzoek doch niet eerder dan 3 maanden na het ontstaan van de verhindering.

Reacties zijn gesloten.