Contributie

De contributie bestaat uit 2 verplichte onderdelen, te weten de verenigingscontributie en de afdracht aan de Atletiekunie. Wil je deelnemen aan officiële wedstrijden van de Atletiekunie dan is een wedstrijdlicentie ook verplicht.

Start’78 leden hebben geen beperkingen met betrekking tot welke trainingen of hoeveel trainingen ze volgen per week. Zo is het voor baanatleten mogelijk om aan te sluiten bij de loopgroepen of visa versa. Dit alles zonder extra kosten. Alle trainingen worden door gediplomeerde trainers gegeven.

De afdracht aan de Atletiekunie wordt jaarlijks aan het begin van het kalenderjaar geïnd. De contributie van Start’78 wordt per kwartaal geïnd. Hieronder vindt je de contributiebedragen van dit moment.

 

Afdracht Atletiekunie (jaarbedrag, verplicht, bedragen 2021) Geboortejaar Bedrag
basiscontributie pupillen en mini-pupillen 2010 en later € 15,90
basiscontributie junioren 2002-2009 € 16,80
basiscontributie senioren/masters 2001 en eerder € 18,15
basiscontributie recreanten/overigen 2001 en eerder € 18,15
basiscontributie sportieve wandelaars 2001 en eerder € 18,15
Wedstrijdlicentie Atletiekunie (jaarbedrag 2021)
wedstrijdlicentie pupillen (verplicht) 2010 en later   € 8,60
wedstrijdlicentie junioren (verplicht) 2002-2009 € 15,30
wedstrijdlicentie senioren/masters (optioneel) 2001 en eerder € 24,50
Contributie Start ’78 (kwartaalbedrag, verplicht, bedragen per 1 april 2021)
contributie mini-pupillen 2014 en later € 21,20
contributie pupillen B/C 2012-2013 € 25,05
contributie pupillen A 2010-2011 € 26,75
contributie junioren C/D 2006-2009 € 31,45
contributie junioren A/B 2002-2005 € 36,00
contributie senioren/masters/trimleden 2001 en eerder € 46,85
contributie sportief wandelen 2001 en eerder € 22,35

 

 • De leeftijdsindeling is geldig vanaf 1 november 2020
 • Een wedstrijdlicentie is voor jeugdleden verplicht, voor volwassenen optioneel en voor sportief wandelen niet van toepassing.
 • Bij een gezin met drie of meer volledig contributie betalende leden geldt een korting van 20% op de verenigings-contributie.
 • Voor studenten (uitwonend) geldt een speciaal tarief van € 60,80 per jaar exclusief afdracht Atletiekunie en exclusief wedstrijdlicentie. Als je hier voor in aanmerking wilt komen dan moet je een bewijs van scholing kunnen overleggen.
 • Ingeval van verhindering voor de trainingen door ziekte, blessures, zwangerschap of anders, kan je een verzoek doen bij de contributieadministrateur voor tijdelijke stopzetting van de contributie. Bij een positieve beoordeling zal de stopzetting ingaan vanaf het eerste volledige kwartaal na de datum van het verzoek doch niet eerder dan 3 maanden na het ontstaan van de verhindering.

Tijdelijk lidmaatschap

Voor atleten die een langere kennismaking met de atletieksport willen, kan er gebruik gemaakt worden van een strippenkaart:

 • 10 keer meetrainen (incl. afdracht Atletiekunie) € 45,00
 • 20 keer meetrainen (incl. afdracht Atletiekunie) € 82,50
 • 30 keer meetrainen (incl. afdracht Atletiekunie) € 110,00 
 • Een strippenkaart is slechts geldig in het kalenderjaar van afgifte, niet gebruikte strippen worden niet gerestitueerd.
 • Een strippenkaart is verkrijgbaar bij de ledenadministratie.
 • Na afloop van de strippenkaart kan men regulier lid worden van Start ’78, wederom een strippenkaart aanschaffen is niet mogelijk.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.