Contributie

De contributie bestaat uit 2 verplichte onderdelen, te weten de verenigingscontributie en de afdracht aan de Atletiekunie. Wil je deelnemen aan officiële wedstrijden van de Atletiekunie dan is een wedstrijdlicentie ook verplicht.

Start’78 leden hebben geen beperkingen met betrekking tot welke trainingen of hoeveel trainingen ze volgen per week. Zo is het voor baanatleten mogelijk om aan te sluiten bij de loopgroepen of visa versa. Dit alles zonder extra kosten. Alle trainingen worden door gediplomeerde trainers gegeven.

De afdracht aan de Atletiekunie wordt jaarlijks aan het begin van het kalenderjaar geïnd. De contributie van Start’78 wordt per kwartaal geïnd. Hieronder vindt je de contributiebedragen van dit moment.

 

Afdracht Atletiekunie (jaarbedrag, verplicht, bedragen 2019) Geboortejaar Bedrag
basiscontributie pupillen en mini-pupillen 2008 en later € 15,05
basiscontributie junioren 2000-2007 € 15,90
basiscontributie senioren/masters 1999 en eerder € 17,20
basiscontributie recreanten/overigen 1999 en eerder € 17,20
basiscontributie sportieve wandelaars 1999 en eerder € 17,20
Wedstrijdlicentie Atletiekunie (jaarbedrag 2019)
wedstrijdlicentie pupillen (verplicht) 2008 en later   € 8,15
wedstrijdlicentie junioren (verplicht) 2000-2007 € 14,50
wedstrijdlicentie senioren/masters (optioneel) 1999 en eerder € 23,20
Contributie Start ’78 (kwartaalbedrag, verplicht, bedragen 2018)
contributie mini-pupillen 2011 en later € 20,55
contributie pupillen B/C 2009-2010 € 24,30
contributie pupillen A 2007-2008 € 25,90
contributie junioren C/D 2003-2006 € 30,50
contributie junioren A/B 1999-2000 € 34,85
contributie senioren/masters/trimleden 1998 en eerder € 45,40
contributie sportief wandelen 1998 en eerder € 21,60

 

  • De leeftijdsindeling is geldig vanaf 1 november 2018
  • Een wedstrijdlicentie is voor jeugdleden verplicht, voor volwassenen optioneel en voor sportief wandelen niet van toepassing.
  • Bij een gezin met drie of meer volledig contributie betalende leden geldt een korting van 20% op de verenigings-contributie.
  • Voor studenten geldt een speciaal tarief van € 58,90 per jaar exclusief afdracht Atletiekunie en exclusief wedstrijdlicentie. Als je hier voor in aanmerking wilt komen dan moet je een bewijs van scholing kunnen overleggen.
  • Ingeval van verhindering voor de trainingen door ziekte, blessures, zwangerschap of anders, kan je een verzoek doen bij de contributieadministrateur voor tijdelijke stopzetting van de contributie. Bij een positieve beoordeling zal de stopzetting ingaan vanaf het eerste volledige kwartaal na de datum van het verzoek doch niet eerder dan 3 maanden na het ontstaan van de verhindering.

Tijdelijk lidmaatschap

Voor lopers die slechts een paar maanden of een aantal keren mee willen trainen is er een strippenkaart verkrijgbaar:

  • 10 keer meetrainen (incl. afdracht Atletiekunie) € 40,00 (per 01/01/2019 zal de prijs verhoogd worden naar € 45,00)
  • 20 keer meetrainen (incl. afdracht Atletiekunie) € 82,50(per 01/01/2019 zal de prijs verhoogd worden naar € 82,50)
  • 30 keer meetrainen (incl. afdracht Atletiekunie) € 110,00 (per 01/01/2019 zal de prijs verhoogd worden naar € 110,00)

 

  • Een strippenkaart is slechts geldig in het kalenderjaar van afgifte, niet gebruikte strippen worden niet gerestitueerd.
  • Een strippenkaart is verkrijgbaar bij de ledenadministratie.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.