Inschrijfformulier

Leuk dat je lid wilt worden van Start ’78!

Gebruik bij voorkeur het onderstaande elektronische formulier, na insturen ontvang je direct een bevestiging van ontvangst. Gebruik je zelf liever een download-bare versie kijk dan hier: Inschrijfformulier

  Inschrijfformulier

  Velden met een * zijn verplicht

  Achternaam*

  Roepnaam*

  Voorletter(s)*

  Adres*

  Postcode + huisnummer*

  Woonplaats*

  Geboortedatum (dd-mm-jjjj)*

  Als aspirant lid minderjarig, naam contactpersoon

  Geslacht atleet*

  ManVrouw

  Telefoon*

  Telefoon 2

  Telefoon in geval van nood

  E-mail*

  IBAN* bank

  tenaamstelling IBAN*

  Ingangsdatum lidmaatschap*

  Ik wil graag*

  hardlopen/baanatletiekwandelen

  Ik wil*wel eengeen wedstrijdlicentie (voor jeugdleden is een licentie verplicht).

  Zijn de volgende situaties van toepassing?

  Ja, ik stap over van een andere atletiekvereniging.

  • Wat is de naam van de vorige atletiekvereniging?

  • Licentienummer?

  • We kunnen je alleen inschrijven als je een akkoordverklaring van je vorige vereniging meestuurt.

  Ja, ik ben student.

  • Naam opleidingsinstelling?

  • Ik bezit een geldin bewijs van inschrijving? JaNee

  • Indien ja, kopie bijvoegen. Zonder goed leesbare kopie wordt je als gewoon lid ingeschreven

  Ja, er zijn meer mensen binnen mijn gezin lid.

  Ja, ik ben een sporter met een beperking nl., lichamelijke beperkingverstandelijke beperking

  Zijn er bijzonderheden die de trainers moeten weten? of Ben je geïnteresseerd om vrijwilligerswerk te verrichten voor de vereniging? of Wil je een andere toelichting geven of een vraag stellen? Gebruik de ruimte hieronder:

  Als je bijlagen wilt toevoegen kan dat hieronder:

  • Ik word lid van Atletiekvereniging Start '78 en ben contributie verschuldigd, totdat schriftelijk is opgezegd voor het eind van het kwartaal bij de ledenadministratie van Start '78.

  • Aan het begin van ieder kalenderjaar zijn de afdracht voor de Atletiekunie en een eventuele wedstrijdlicentie verschuldigd.

  • Per inschrijving geldt een éénmalig inschrijfgeld van €10,-.

  • De statuten van Atletiekvereniging Start '78 zijn te vinden op de website van de vereniging www.start78.nl.

   Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Voorts machtig ik Atletiekvereniging Start '78 tot wederopzegging om van mijn bankrekening de geldende contributie per kwartaal, evenals éénmalig het inschrijfgeld, te incasseren.

  Reacties zijn gesloten.