De organisatie

Onze vereniging heeft ongeveer 300 leden en een mooie thuislocatie met de Oerthebaan. Binnen de club zijn vrijwilligers opgestaan die alles in goede banen leiden.

Bestuur

Het bestuur geeft de dagelijkse leiding aan de vereniging en is verantwoordelijk voor de organisatie. De leden worden benoemd door de Algemene Leden Vergadering (ALV) welke minimaal 1 keer per jaar bijeenkomt.

Voorzitter vacant
waarnemend René Sturre
  voorzitter@start78.nl
Secretaris Josiene van der Woude – Koning
p/a Postbus 143
8330 AC STEENWIJK
06-82003093 secretaris@start78.nl
Penningmeester  Liselotte Smit
Neerwoldstraat 1a 8331 JX Steenwijk
06-30386373 penningmeester@start78.nl
Coördinator wedstrijdzaken René Sturre
Slingerbos 26
8331 DS Steenwijk
0521-520787 renesturre@online.nl
Coördinator baanatletiek Gerdo van Dalen
Vermeerstraat 10
8331 PX Steenwijk
06-52092654 gerdovandalen@hotmail.com
Coördinator hardlopen  Freddie Bouma
Looijersgracht 33
8331 GX Steenwijk
06-53711387 boumafreddie@gmail.com
Coördinator Wegwerkers  Chris Pols
Molenweg 37
8355 AS Giethoorn
0521-360575 cpols50@hotmail.com

Administratie

Ledenadministratie Bob Leentjens
G. Majellahof 3
8341 NA Steenwijkerwold
0521-589630 ledenadministratie@start78.nl
Contributieadministratie Hans Spitzen
Beulakerweg 117
8355 AE Giethoorn
0521-360322 hspitzen@hetnet.nl
Redactie Starter     redactie@start78.nl

Trainers

Trainers baanatletiek    
Gerdo van Dalen 06-52092654 gerdovandalen@hotmail.com
Ina Gerding 06-20328129 inagerding61@gmail.com
Marleen Postma 06-36274805 mjpostma@outlook.com
Remco Mulder 06-38233455 rmulder2000@gmail.com
Harry Jorritsma 06-44290553 harry.jorritsma@lichtlopen.nl
Jolanda de Vries 06-41030693 jolanda.de.vries@gmx.net
Wesley Hoekstra 06-12634980  
Eric Stuiver 06-15626868  
Trainers wegatletiek en recreatielopers    
Berry Pees 06-23806056 berrypees@gmail.com
Freddie Bouma 06-53711387 boumafreddie@gmail.com
Jebbe Westerbeek 06-24917943 j.westerbeek@home.nl
Marco Bosma 06-22091559 Bosma1986@gmail.com
Sylvia Talen (wandelen) 06-28028270 sylviatalen@home.nl
Thijs van der Vegt 0561-481861 famvegtsnijder@hetnet.nl
Wim van Oosten 0561-616523 wimvanoosten@home.nl
Wilma van Galen 0561-616764 ggalen12@home.nl
Aetske Oenema 06-17566865 a.oenema@ziggo.nl
Trainerscoördinatoren    
Gerdo van Dalen (Baan) 06-52092654 gerdovandalen@hotmail.com
Freddie Bouma (Weg) 06-53711387 boumafreddie@gmail.com

Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC)

WOC-leden (algemeen)    
Rob de Jong (voorzitter) 0521-516589 rob-dejong@ziggo.nl
Addy Ritsema (secretaris)
Het Garnizoen 17 8332 GE Steenwijk
0521-515691 janenaddy@hetnet.nl
Annie Nijmeijer (wedstr. secr. baan thuis) 06-12752282 annie-start78@hotmail.com
René Sturre (namens bestuur) 0521-520787 renesturre@online.nl
Ella de Jong (namens  TO) 0521-516589 ella-dejong@ziggo.nl
Nel Zwerver (juco) 0521-381285 famzwerver@gmail.com
Jan Nijmeijer (materiaal) 0561-451445 annie-start78@hotmail.com
“De wegwerkers” belast met organisatie bos- en wegwedstrijden    
Peter van Helsdingen 0521-795054 procvanhelsdingen@gmail.com
Gerdie de Jong 06-51057039 gerdieoegema@live.com
Chris Pols 0521-360575 cpols50@hotmail.com
Maarten van der Werff 06-41519119 maartenvanderwerff@gmail.com
Marja Elslo 06-29427418 m.elslo@live.nl
Materiaalman    
Jan Nijmeijer  06-12752282  annie-start78@hotmail.com
Jurycoördinator    
Nel Zwerver 0521-381285 famzwerver@gmail.com
Cursuscoördinator    
Nel Zwerver 0521-381285 famzwerver@gmail.com
Wedstrijdsecretariaat    
Thuiswedstrijden baan
Annie Nijmeijer
De Hornlanden 40
8375 GL Oldemarkt
06-12752282 annie-start78@hotmail.com
Uitwedstrijden
Janet Stuiver
Boergrup 17
8385 GL Vledderveen
0521-381132 pjstuiver1@ziggo.nl

Sponsor / advertentiecommissie

Peter Bruinewoud (0521) 516423 p.bruinewoud@planet.nl

Jeugd Activiteiten Commissie (JAC)

Algemeen e-mailadres: jacstart78@gmail.com
Gerdo van Dalen  
Gerdy Berger  
Wieke Nijmeijer  
Richard Keizer  

Accommodatiecommissie

Freddie Bouma (voorzitter + overleg Bestuur) 06-53711387 boumafreddie@gmail.com
Wim van Oosten (algemeen) 0561-616523 wimvanoosten@home.nl
Arjen Guikema (secretaris/bouwtechnisch) 0521-589545 ansarjen@hotmail.com
Rob de Jong (overleg gemeente) 0521-516589 rob-dejong@ziggo.nl
Jan de Lange (installaties, sleutelbeheer) 0521-515095 jan.delange@home.nl
Klaas van der Veen (algemeen) 0527-246871 veenvanderklaas@gmail.com
Jan Nijmeijer 0561-451445 annie-start78@hotmail.com

Kantinecommissie

Freddie Bouma

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.