De organisatie

Onze vereniging heeft ongeveer 300 leden en een mooie thuislocatie met de Oerthebaan. Binnen de club zijn vrijwilligers opgestaan die alles in goede banen leiden.

Bestuur

Het bestuur geeft de dagelijkse leiding aan de vereniging en is verantwoordelijk voor de organisatie. De leden worden benoemd door de Algemene Leden Vergadering (ALV) welke minimaal 1 keer per jaar bijeenkomt.

 

 

 

 

Contactenlijst 

Voorzitter Peter Mulder   voorzitter@start78.nl
Secretaris Thom Dercksen   secretaris@start78.nl
Penningmeester  Liselotte Smit   penningmeester@start78.nl
Coördinator wedstrijdzaken Jessica Hoekstra   wedstrijdzaken@start78.nl
Coördinator baanatletiek Remco Mulder   baanatletiek@start78.nl
Coördinator hardlopen  Marco Bosma   wegatletiek@start78.nl
Coördinator Wegwerkers  Gerdie Oegema    wegwerkers@start78.nl

Administratie

Ledenadministratie Peter-Jan Drent   ledenadministratie@start78.nl
Contributieadministratie Hans Spitzen   ledenadministratie@start78.nl
Redactie Starter     redactie@start78.nl

 

 

 

 

Wedstrijden

Wedstrijd Organisatie Commissie     woc@start78.nl
Wedstrijdsecretariaat Annie Nijmeijer   wedsec.thuis@start78.nl
Jury Coördinator Peter-Jan Drent   juco@start78.nl

 

 

 

 

 

 

 

Trainingen

Baanatletiek (Technisch/Meerkamp/MiLA) Remco Mulder   baanatletiek@start78.nl
Wegatletiek (Hardlopen/Lange Afstanden) Marco Bosma   Wegatletiek@start78.nl

 

 

 

 

 

Overig

Jeugd Activiteiten Commissie     jac@start78.nl
Materiaal- en accommodatiecommissie     materiaal.accommodatie@start78.nl

Reacties zijn gesloten.