De organisatie

Onze vereniging heeft ongeveer 300 leden en een mooie thuislocatie met de Oerthebaan. Binnen de club zijn vrijwilligers opgestaan die alles in goede banen leiden.

Bestuur

Het bestuur geeft de dagelijkse leiding aan de vereniging en is verantwoordelijk voor de organisatie. De leden worden benoemd door de Algemene Leden Vergadering (ALV) welke minimaal 1 keer per jaar bijeenkomt.

 

 

 

 

Contactenlijst 

Voorzitter vacant   voorzitter@start78.nl
Secretaris Josiene van der Woude – Koning / Bertine Paulus   secretaris@start78.nl
Penningmeester  Liselotte Smit   penningmeester@start78.nl
Coördinator wedstrijdzaken Jessica Hoekstra   wedstrijdzaken@start78.nl
Coördinator baanatletiek Remco Mulder   baanatletiek@start78.nl
Coördinator hardlopen  Marco Bosma   wegatletiek@start78.nl
Coördinator Wegwerkers  vacant    

Administratie

Ledenadministratie Bob Leentjens   ledenadministratie@start78.nl
Contributieadministratie Hans Spitzen   ledenadministratie@start78.nl
Redactie Starter     redactie@start78.nl

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.