De organisatie

Onze vereniging heeft ongeveer 300 leden en een mooie thuislocatie met de Oerthebaan. Binnen de club zijn vrijwilligers opgestaan die alles in goede banen leiden.

Bestuur

Het bestuur geeft de dagelijkse leiding aan de vereniging en is verantwoordelijk voor de organisatie. De leden worden benoemd door de Algemene Leden Vergadering (ALV) welke minimaal 1 keer per jaar bijeenkomt.

Voorzitter vacant   voorzitter@start78.nl
Secretaris Josiene van der Woude – Koning   secretaris@start78.nl
Penningmeester  Liselotte Smit   penningmeester@start78.nl
Coördinator wedstrijdzaken      
Coördinator baanatletiek Gerdo van Dalen   gerdovandalen@hotmail.com
Coördinator hardlopen  Marco Bosma    
Coördinator Wegwerkers  Chris Pols    

Administratie

Ledenadministratie Bob Leentjens   ledenadministratie@start78.nl
Contributieadministratie Hans Spitzen   ledenadministratie@start78.nl
Redactie Starter     redactie@start78.nl

Trainers

Trainers baanatletiek    
Gerdo van Dalen 06-52092654 gerdovandalen@hotmail.com
Marleen Postma    
Remco Mulder    
Harry Jorritsma    
Wesley Hoekstra    
Eric Stuiver    
Edwin de Haas    
José    
Trainers wegatletiek    
Berry Pees    
Freddie Bouma    
Jebbe Westerbeek    
Marco Bosma    
Thijs van der Vegt    
Wim van Oosten    
Wilma van Galen    
Aetske Oenema    
Trainerscoördinatoren    
Gerdo van Dalen (Baan)

Marco Bosma (weg)

   

 

 

 

 

Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC)

WOC-leden (algemeen)    
Rob de Jong (voorzitter)    
Addy Ritsema (secretaris)    
Annie Nijmeijer (wedstr. secr. baan thuis)    
René Sturre (namens bestuur)    
Ella de Jong (namens  TO)    
Nel Zwerver (juco)    
Jan Nijmeijer (materiaal)    
“De wegwerkers” belast met organisatie bos- en wegwedstrijden    
Peter van Helsdingen    
Gerdie de Jong    
Chris Pols    
Maarten van der Werff    
Marja Elslo    
Materiaalman    
Jan Nijmeijer    
Jurycoördinator    
Nel Zwerver    
Cursuscoördinator    
Nel Zwerver    
Wedstrijdsecretariaat    
Thuiswedstrijden baan
Annie Nijmeijer
   
Uitwedstrijden
Janet Stuiver
   

Sponsor / advertentiecommissie

Peter Bruinewoud    

Jeugd Activiteiten Commissie (JAC)

Algemeen e-mailadres: jacstart78@gmail.com
Gerdo van Dalen  
Marleen Postma  
Wieke Nijmeijer  
Richard Keizer  

Accommodatiecommissie

Freddie Bouma (voorzitter + overleg Bestuur)    
Wim van Oosten (algemeen)    
Arjen Guikema (secretaris/bouwtechnisch)    
Rob de Jong (overleg gemeente)    
Jan de Lange (installaties, sleutelbeheer)    
Klaas van der Veen (algemeen)    
Jan Nijmeijer    

Kantinecommissie

Gertjan van Dalen    

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.