Privacyverklaring AV Start ’78

Dit is de privacyverklaring van AV Start ’78, gevestigd te Steenwijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40059452, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers binnen de vereniging Ontvangers buiten de vereniging
           
Onderzoeken of u lid kan worden
en
het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.
· Voornaam
· Achternaam
· Adres
· Geboortedatum
· Telefoonnummer
· E-mail adres
Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden ledenlijst – bestuur, trainers en commissie voorzitters NVT
Administratie · Voornaam
· Achternaam
· Adres
· Telefoonnummer
· E-mail adres
· Bankgegevens
· Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. ledenadministratie NVT
Bij deelname de uitslagen van wedstrijden · Voornaam
· Achternaam
· E-mail adres
· Clubgegevens
· Bankgegevens
· Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomst Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.   publicatie op de website van voornaam, achternaam en club
Het verrichten en versturen van aankopen · Voornaam
· Achternaam
· Adres
· Telefoonnummer
· E-mail adres
· (Kleding)maat
· Bankgegevens
· Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. initiatiefnemer verkoop clubkleding en truien Producent (ontvangt enkel voornaam en maat)
Versturen digitale berichten · Voornaam
· Achternaam
· E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men aangemeld is.    
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren · Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
· IP-gegevens
Toestemming Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.    
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis. · Voornaam
· Achternaam
· Adres
· Telefoonnummer
· E-mail adres
Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. NVT  

De ledenadministratie zal er zorg voor dragen dat deze bewaartermijnen in acht worden genomen.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.
U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Foto’s
Deelnemers die zich inschrijven voor wedstrijden en/of prestatielopen georganiseerd door Start’78 worden er op attent gemaakt dat er van deze wedstrijden (soms) foto’s en/of opnames worden gemaakt. Deze kunnen worden gepubliceerd op de website en/of de facebook pagina van de vereniging. Mocht iemand bezwaar maken tegen plaatsing van een bepaalde foto dan kan daar achteraf bezwaar tegen worden gemaakt en zal de foto verwijderd worden. Foto’s van website en facebook mogen niet door derden worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming.

Tijdens wedstrijden of prestatielopen worden soms foto’s gemaakt door externe fotografen. Deze zijn vaak na te bestellen. De verwerking van deze foto’s vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de betreffende fotograaf tenzij anders vermeld. Start’78 is niet aansprakelijk voor de verwerking van deze foto’s.

Benadering per email
Start’78 maakt gebruik van email om leden te informeren over activiteiten van de vereniging. Deze email bestanden worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Start’78 maakt gebruik van email om deelnemers te informeren over of herinneren aan door ons georganiseerde wedstrijden. Deze email bestanden worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Personen die aangeven hier geen prijs meer op te stellen worden uit het bestand verwijderd.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de secretaris, secretaris@start78.nl.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Reacties zijn gesloten.