Statuten & Regelementen

Statuten

De statuten zijn vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van 21 april 2022

==================================================================================================================

Huishoudelijk Reglement

Het huishoudelijk regelement is vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van 21 april 2022. 

 

Reacties zijn gesloten.