Vacaturelijst vrijwilligers

Het is van belang dat er ook voldoende leden zijn die zich actief willen inzetten binnen de vereniging om alles te laten draaien. Hieronder staat een lijst met actuele vacatures waarvoor we mensen zoeken die het voortouw willen nemen om de club draaiend te houden. 

Aanmelden kan via de secretaris van de vereniging of via een van de leden van de betreffende commissies (zie organisatie pagina)

 

Het aantal achter de functieomschrijving duidt op de benodigde vrijwilligers.

Vacatures bestuur (5)

Voorzitter

De voorzitter is het gezicht van de organisatie, naar buiten en naar binnen. Zijn of haar taken zijn: Leiden van de algemene vergadering en de vergaderingen van het bestuur. Leiden van het bestuur (initiatieven nemen, coördineren en doen uitvoeren van bestuurswerkzaamheden).

Coördinator wedstrijdzaken/vrijwilligers

Hij of zij stuurt alle vrijwilligers aan die gezamenlijk alle wedstrijden van onze vereniging organiseren. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de aansturen van de wedstrijdcoördinatoren, vrijwilligersbellers en jury coördinatoren.

Coördinator wegatletiek

De coördinator wegatletiek heeft een belangrijke rol binnen de looptrainers. Je verzorgt de communicatie en informatievoorziening richting de looptrainers. Je bent verantwoordelijk voor het organiseren van het looptrainersoverleg en voor de bezetting van de trainers over de loopgroepen. 

Coördinator wegwerkers

Contacten onderhouden tussen bestuur en wegwerkers. Verschillende taken in de voorbereiding en uitvoering van de Woldbergtrail en StoneCityRun. Taken worden binnen de wegwerkers in onderling overleg jaarlijks vastgesteld. Op dit moment bevatten de taken vooral planning en draaiboeken bijhouden en uitwerken.

Secretaris voor zes maanden

in verband met zwangerschapsverlof van onze huidige secretaris heeft het bestuur voor zes maanden, vanaf de kerst tot de zomer een tijdelijke secretaris nodig. Als secretaris behandel je de in- en uitgaande post, notuleert en initieert de bestuursvergaderingen, bereid je de algemene leden vergadering samen met het bestuur voor en zorg je voor de verslaglegging na afloop.

 

Wedstrijdcoördinator (4)

De wedstrijdcoördinator zorgt ervoor dat wedstrijden georganiseerd kunnen worden. Ze regelt bijv. EHBO, indien nodig vergunning, bezetting kantine, draait lijsten met vrijwilligers uit ledenaanbod etc. De wedstrijd coördinator is ook de schakel naar de WOC (wedstrijd organisatie commissie), de precieze taakverdeling tussen de WOC en de wedstrijd coördinator zal in samenspraak met elkaar ontwikkeld worden.

 

Vrijwilligersbeller (4)

Hij of zijn benaderd atleten van de verantwoordelijke groep* voor de bezetting van thuiswedstrijden baan en weg. Te denken valt aan opbouw of afbouw werkzaamheden, hulp jury, inschrijftafel en uitdelen startnummers.

In totaal krijgen wij vier koppels (wedstrijd coördinator samen met een vrijwilligersbeller) die de bezetting van vrijwilligers en organisatie van de wedstrijden (samen met de WOC) regelen.

*De groep achter de wedstrijd is de verantwoordelijke groep waaruit de vrijwilligers gehaald dienen te worden. Deze match is een indicatie en niet definitief.

Koppel 1:
– 3x medaille (alle pupillen)
– 1x trainingspakkenwedstrijd (junioren/senioren)

Koppel 2:
– 1x indoor (s’ ochtend pupillen, s’ middags junioren en senioren), op en afbouw loopgroepen/masters),
– 1x werpdag (loopgroep), Atletic Champs (pupillen)

Koppel 3:
– 1x loopavond (werpgroep)
–  Boscrossen coopertesten (werpgroep),
– 1x clubkampioenschappen (s’ ochtend pupillen, s’ middags junioren/senior groepen)

Koppel 4:
-1x Woldbergtrail, Stone City Run, kolkloop, Lindewijkloop (loopgroepen/masters)

 

Jury coördinator (2)

De jury coördinator zorgt ervoor dat de benodigde officiële juryleden worden geregeld voor de bezetting van thuiswedstrijden baan en weg. Tevens onderhouden ze de contacten met de atletiekunie, organiseren ze het cursusaanbod voor jury, scheidsrechter etc.

 

Materiaalmannen (1 á 2)

Onderhoud en kleine reparatie aan materialen. Voorafgaand aan een baanwedstrijd de baan gereed maken, bijv. sectorlijnen uitzetten en de verspringbak gereed maken. Tijdens de wedstrijden zorg je dat het materiaal (kogels, speren, ballen etc.) tijdig en op de juiste plaats aanwezig is.

 

Accommodatie commissie (3)

Onder de accommodatie commissie vallen de volgende taken:

  • Klusjesmannen voor allerlei kleine reparaties aan de accommodatie
  • iemand die (overdag) kan zorgen dat de boel even los is als er onderhoud gepleegd wordt door externen
  • begeleiding van de monteurs van allerlei apparatuur zoals de cv bijvoorbeeld

 

Sponsoring/PR (2)

Een vrijwilliger is nodig voor de coördinatie en uitvoering van de financiële acties. Te denken valt aan de Grote Club Actie, Rabobank actie en mogelijke verkoopactie. Een tweede vrijwilliger is nodig voor het leggen en onderhouden van contacten met nieuwe/ bestaande sponsoren. Eén keer in de 3 maanden zal deze vrijwilliger aansluiten bij het bestuur om het bestuur bij te praten. Tevens is de voorzetting/vernieuwing van het clubblad een taak die onder sponsoring/ PR valt.

 

Kartrekker jeugdactiviteiten commissie en jeugdbestuur (1)

Deze vrijwilliger zorgt er voor dat de jeugdactiviteiten commissie meer gestalte krijgt. Ook helpt hij/zij het jeugdbestuur bij het onderzoeken en opstarten van nieuwe activiteiten.

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.