Uitnodiging algemene leden vergadering 2018 + Agenda en verslagen ALV

Beste lid van Start ’78,

Graag nodigen we je uit voor de Algemene Ledenvergadering van Start ’78. Deze zal plaats vinden op:

          Donderdag 22 maart 2018 om 20.00 uur in de kantine van Start ’78

Op de Algemene Ledenvergadering zijn alle leden (en hun ouders) welkom! De vergadering gaat over
het wel en wee van de club waar de leden mee mogen praten én beslissen. Zo zullen we terugblikken
op het afgelopen jaar middels jaarverslagen en een financieel jaarverslag. Verder kijken we vooruit
aan de hand van het (meerjarig-)beleidsplan en de begroting, zal er aandacht zijn voor het
vrijwilligersbeleid en zal de bestuursverkiezing plaats vinden. Verder benoemen we ook dit jaar weer
de clubman of clubvrouw van het jaar! Het bestuur heeft besloten om de uitreiking van de
prestatiebekers voor de sportieve prestaties van onze atleten niet meer tijdens de ALV te laten plaats
vinden, maar tijdens een feestelijke (ouder-)avond. Zo krijgen beide onderdelen, de uitreiking en de
ALV, de aandacht die ze verdienen.

Graag tot dan!

Hartelijke groet, namens het bestuur van Start ’78,

René Sturre, waarnemend voorzitter

PS: het bestuur is op zoek naar een nieuwe voorzitter en secretaris. Ben jij of weet jij iemand die het
bestuur kan versterken? Mail dan naar secretaris@start78.nl

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2018

Agenda ALV 2018

Bijlage 1 – Verslag ALV 2017

Bijlage 2 – Jaarverslagen AV Start 78 2017

Bijlage 3 – Beleidsplan Start ’78 evaluatie

Nagekomen stuk – behorend bij agendapunt 4

Volg en deel ons op social media

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.