Welkom in 2021

De jaarwisseling ging bijna ongemerkt voorbij. Veel minder sociale contacten, geen nieuwsjaarfeest en bezoek op een veel lager pitje, veel minder vuurwerk dan normaal, allemaal zaken waardoor we veel minder bewust het nieuwe jaar ingingen. In vele opzichten is 2020 een bijzonder jaar geweest voor iedereen en ook onze club.

Trainingen die niet door konden gaan, aanpassingen n.a.v. Corona maatregelen in de opzet en organisatie voor de trainingen, wedstrijden en onze club activiteiten. Wedstrijden en evenementen moesten op het laatste moment afgelast worden. Vele voorbereidingen waren al gedaan, inschrijvingen werden afmeldingen, alle administratie er om heen. Veel werk zonder de beloning van een geslaagd evenement of wedstrijd. Toch was het mogelijk om op kleine schaal club wedstrijden te organiseren. Maar ook daarvoor veel extra werk om alles conform de Corona maatregelen te kunnen organiseren.

Trainers hebben ook veel flexibiliteit moeten tonen. Begonnen we nog met normale trainingen voor de leden, al snel waren er aanpassingen nodig. Welke leeftijdsgroepen mochten trainen, onder welke voorwaarden, hoe kunnen de loopgroepen ermee omgaan, hoe gaat het op de baan met meerdere groepen die gelijktijdig op de baan zijn, welke groep kan beschikken over welk materiaal omdat niet alles uitgewisseld mag worden tijdens trainingen…. Ondanks dat, veel lof voor de trainers die hier goed mee omgegaan zijn en extra inzet hebben getoond om goede en veilige trainingen te kunnen aanbieden aan onze leden.

Voordat ik afsluit over Corona, wil ik onze leden hartelijk bedanken! Bedankt voor jullie begrip voor maatregelen die we hebben moeten nemen, hoe dit de trainingen en wedstrijden hebben beïnvloed. Maar ook zeker voor jullie loyaliteit naar de club en lid zijn gebleven!

Je zou het haast vergeten maar er zijn ook goede stappen gezet binnen Start78. Er zijn gelukkig meerdere vrijwilligers opgestaan die en een structurele rol binnen de vereniging willen vervullen. Binnen de verschillende commissies zijn nieuwe mensen gestart, meer juryleden en organisatoren van evenementen en wedstrijden. Gelukkig ook nieuwe mensen die aangegeven hebben om een bestuursfunctie te willen vervullen. Ook zijn kaderopleidingen afgemaakt binnen het trainerscorps. Natuurlijk hebben we nog steeds vrijwilligers nodig! Er zijn gelukkig ook vele trainingen verzorgd, wedstrijden georganiseerd en prestaties behaald . 

Het nieuwe jaar is in stilte begonnen. Vanwege de lockdown kunnen we niet voor alle leden trainingen verzorgen. Ook is de gebruikelijke ‘nieuwjaarsbijeenkomst’ niet doorgegaan en zijn de coopertesten en de boslopen al afgezegd. Vele leden missen het samen trainen. Zelfstandig de conditie op peil houden is een ding maar het samen trainen motiveert en verbind ons juist meer. Gelukkig gaan voor de jeugd de trainingen door. Hopelijk kunnen we in de loop van februari gefaseerd opstarten. Natuurlijk wordt er ook door ons gekeken wat we kunnen doen naar de leden vanwege gemiste trainingen. Hiervoor is ook overleg tussen de verenigingen in Steenwijkerland en Weststellingwerk  en natuurlijk andere atletiekverenigingen binnen Noord Nederland.

Als bestuur is een virtuele ledenvergadering in voorbereiding en ook de verschillende commissie zijn opgestart. Er zijn voorbereidingen zijn in gang gezet voor wedstrijden en evenementen die we als club organiseren. Afhankelijk van de actuele situatie is er een risico dat we niet alles door kunnen laten gaan maar als het mag en logistiek op een veilige manier kan, dan gaan we de draad weer snel oppakken.

 

Namens het bestuur wil ik alle leden een goed, gezond en sportief nieuwjaar toewensen.

 

Peter Mulder

Waarnemend voorzitter Start’78

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.